Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 31.03.2022 r. wygasa dotychczasowa umowa na dostawę i sprzedaż gazu ziemnego do Spółdzielni (obowiązywała od 01.01.2021 r.), w której za 1 kWh płaciliśmy 7,822 gr + 23% podatek VAT.
Od dnia 01 kwietnia 2022 r. kupować gaz będziemy w średniej cenie 20,340 gr za   1 kWh (w zależności od grupy taryfowej W-3.6, W-4, W-5, W-6).
Jako działanie osłonowe dla obniżenia wzrostu kosztów ciepła obniżona została stawka podatku VAT:
- dla gazu ziemnego
   w styczniu br. z 23% na 8%
   od lutego do lipca br. z 8% na 0%;

- dla energii elektrycznej
   od stycznia br. z 23% na 5%.

Nie objęty obniżką podatku VAT jest zakup oleju opałowego (kotłownia w Unisławiu), który pozostał na stawce 23%.
Od dnia 01 kwietnia 2022 r. zmianie uległa również cena zakupu energii elektrycznej, jaka zużywana jest w budynkach i kotłowniach Spółdzielni.
Na przykład dla taryfy G-11 cena energii elektrycznej zmieniła się z 0,3099 zł na 0,4127 zł (netto) za 1 kWh.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na podstawie planowanych kosztów wytworzenia energii cieplnej, wzrostem kosztów zakupu gazu oraz energii elektrycznej obowiązywać będą nowe stawki jednostkowe.
Nowe stawki wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2022 r., Uchwała nr 8/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na podstawie Uchwały nr IX/32/2022 z dnia 16.03.2022 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, stwierdzono nieważność Uchwały nr XLVI/323/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.02.2022 r. w części dotyczącej wejścia jej w życie.
Nowa, wyższa stawka za śmieci obowiązywać będzie od 01 kwietnia 2022 r.
W związku z tym Spółdzielnia dokona korekty rozliczeń za miesiąc marzec br. tj. według stawki 19,00 zł/osobę.