Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Zmiany naliczania opłat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z uchwałą nr 3/2019 z dnia 21.02.2019 r. Rady Nadzorczej począwszy od 01 kwietnia br. obowiązywać będą nowe, zmienione naliczenia opłat za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzenie zmian stawek opłat jest różne.

Zgodnie z § 132 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej opłaty zależne od Spółdzielni
( np. fundusz remontowy ) obowiązują po 3 miesiącach od dnia zawiadomienia. Opłaty niezależne ( np. gaz) – w następnym miesiącu od zawiadomienia.

Opłata za gaz zryczałtowany – wzrost stawki jednostkowej na 2,10 zł/os. nastąpił w związku ze wzrostem ceny zakupu gazu.

Opłata eksploatacyjna – opłata ustalona na podstawie wyniku finansowego odrębnie dla każdej nieruchomości budynkowej. Od kilku lat nie była zmieniana lub malała. Wzrost stawki eksploatacyjnej podyktowany jest m.in. wzrostem płacy minimalnej, ubezpieczeniem majątku, usługami, dodatkowymi wywozami śmieci itp.

Opłata na fundusz remontowy – opłata ustalona odrębnie dla każdej nieruchomości budynkowej lub garażowej i wynika z aktualnego stanu konta rozliczeniowego funduszu remontowego, bieżących lub planowanych prac remontowych.

Jednocześnie informujemy, że od 01 kwietnia br. zmienia się sposób naliczenia opłaty stałej za przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dotychczasowy sposób przeliczania
,, na lokale” został zaskarżony do sądu. Na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Toruniu został uznany za niewłaściwy. Dlatego na podstawie art. 45a ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne oraz wspomnianego orzeczenia sądu rozliczenie to będzie dokonywane ,,na osoby”.

                      ZARZĄD
Andrzej Łaniec           Cecylia Wojciechowska

 

Chełmno, 27.02.2019 r.