Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

                                                                O G Ł O S Z E N I E !
Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że nie zlecała wykonywania przeglądu instalacji gazowej i piecyków gazowych.
Prosimy o ostrożność.
                                                             Z A R Z Ą D


Chełmno, dnia 14.11.2019 r.