Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 09 listopada br., dzień 24 grudnia 2020 r. ustalony został dniem wolnym od pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie, w zamian za święto 26 grudnia, przypadające w sobotę.