Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie zawiadamia, że na wykonawcę zadania zaprojektowania i budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW została przyjęta oferta firmy ,,Solar Breaker Sp. z o.o." za kwotę 168 230,79 zł brutto.