Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Na podstawie zawiadomienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie dotyczącego zatwierdzenia przez PGW Wody Polskie nowej taryfy (na lata 2021-2024) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (decyzja GD.RZT.70.288.18.2021.D.DW z dnia 04.08.2021 r.) od dnia 24 sierpnia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki za :
- zimną wodę - 3,30 zł/m3
- odprowadzenie ścieków - 4,96 zł/m3.
Łączna opłata wynosić będzie 8,26 zł/m3 brutto.