Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na podstawie planowanych kosztów wytworzenia energii cieplnej, wzrostem kosztów zakupu gazu oraz energii elektrycznej obowiązywać będą nowe stawki jednostkowe.
Nowe stawki wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2022 r., Uchwała nr 8/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.03.2022 r.