Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Dokumenty

Uchwały Rady Nadzorczej

 

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2020 ROK:

Uchwała nr 1/2020 Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2020 w sprawie zmiany do regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie.

Uchwała nr 3/2020 Rady Nadzorczej z dnia 24.02.2020 w sprawie ustalenia składników opłat na pokrycie kosztów eksploatacji za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, kioski oraz szyldy i reklamy.

Uchwała nr 4/2020 Rady Nadzorczej z dnia 24.02.2020 r. zatwierdzająca plan przychodów i kosztów finansowych na 2020 rok.

Uchwała nr 6/2020 Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2020 r. w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

Uchwała nr 7/2020 Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowej.

Uchwała nr 9/2020 Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w budynku Spółdzielni


UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2019 ROK:

Uchwała nr 13/2019 Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej, działki nr 204/46, wpisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00015254/7 położonej na os. Piłsudskiego w Chełmnie.

Uchwała nr 11/2019 Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2019 w sprawie zmiany stawki na funduszu remontowym budynku nr 7 na os. Raszei w Chełmnie.

Uchwała nr 10/2019 Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.

Uchwała nr 8/2019 Rady Nadzorczej z dnia 31.05.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.

Uchwała nr 6/2019 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2019r, w sprawie podziału członków uprawnionych do udziału w WZ

Uchwała nr 5/2019 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2019 r. w sprawie wyrażenie zgody Zarządowi Spółdzielni na podjęcie działań zwiazanych z modernizacją kotłowni w Unisławiu.

Uchwała nr 4/2019 Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i kosztów finansowych.

Uchwała nr 3/2019 Rady Nadzorczej dnia 21.02.2019 r. w sprawie ustalenia składników opłat za pokrycie kosztów eksploatacji.

Uchwała nr 2/2019 w sprawiezmiany treści regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej  w Spółdzielni Mieszkaniowej.

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2018 ROK:

Uchwała nr 8/2018 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2018 r. w sprawie podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 7/2018 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 rok.

Uchwała nr 6/2018  Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w zespołach garażowych zarządzanych przez SM

Uchwała nr 5/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany do regulaminu rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie.

Uchwała nr 3/2018 Rady Nadzorczej z dnia 29.01.2018 r. - zatwierdzenie planu przychodów i kosztów finansowych na 2018 rok.

Uchwała nr 2/2018 Rady Nadzorczej z dnia  29.01.2018 r. w sprawie ustalenia składników opłat na pokrycie kosztów eksploatacji za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, kioski oraz szyldy i reklamy.

Uchwała nr 1/2018 Rady Nadzorczej z dnia 29.01.2018 r. w sprawie zmiany do regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie - ( tekst jednolity ).

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2017 ROK

Uchwała nr 20/2017 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała nr 19/2017 Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2017 r. w sprawiev zmiany stawki opłaty na fundusz remonotwy dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Parkowej 29 i 33 w Unisławiu.

Uchwała nr 18/2017 Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zmiany stawki na fundusz remontowy dla budynku mieszkalnego na os. Raszei 3 w Chełmnie.

Uchwała nr 15/2017 Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany stawki opłaty na fundusz remontowy dla budynku mieszkalnego na os. Raszei 6 w Chełmnie.


Uchwała nr 14/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23.08.2017 r. w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla budynków położonych przy ul. Chełmińskiej 16,18,20 w Kosowiźnie.

 

Uchwała nr 12/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23.08.2017 r. w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwała nr 8/2017 Rady Nadzorczej z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla budynku Szkolna 4.

Uchwała nr 7/2017 Rady Nadzorczej z dnia 31.05.2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2016 rok.


Uchwała nr 5/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmiany stawki opłaty na fundusz remontowy dla zespołu garaży przy ul. Słowackiego.

Uchwała nr 4/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2017r. w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działki nr 284/45 i 284/49 w księdze wieczystej nt TO1C/00020507/4 położone na os. Raszei.


Uchwała nr 3/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2017r.- zatwierdzenie planu przychodów i kosztów finansowych na 2017 r.

Uchwała nr 2/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2017 r. w sprawie ustalenia składników opłat na pokrycie kosztów eksploatacji za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, kioski oraz szyldy i reklamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Powered by Phoca Download