Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,że od dnia 12 czerwca 2018 r. obowiązuje nowa taryfa opłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. Na jej podstawie ulega zmianie cena za zimną wodę i odprowadzanie ścieków.
Nowa stawka wynosi 7,55 zł/m3.

ZARZĄD

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie przedstawia harmonogram rocznego przeglądu instalacji gazowej i 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej.
Osoby przeprowadzające kontrolę będą miały stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wynikające z przepisów ustawy - Prawo budowlane.
Prosimy zatem o udostępnienie lokali.

HARMONOGRAM PRAC PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Adres

Data kontroli

Godzina

os. Kopernika 1

16-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Kopernika 2

17-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Kopernika 3

21-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Kopernika 4

22-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Kopernika 5

23-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Kopernika 8

24-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Kopernika 9

25-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Kopernika 10

28-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Skłodowskiej 1

29-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Skłodowskiej 4

30-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Skłodowskiej 10

04-06-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Skłodowskiej 13

05-06-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Skłodowskiej 13a

04-06-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

os. Skłodowskiej 15

05-06-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Polna 23

25-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Polna 27

25-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Polna 29

29-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Polna 31

28-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Polna 33

28-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Polna 35

29-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Polna 37

29-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Fiałka 1

16-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Fiałka 3

16-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Fiałka 5

17-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Chociszewskiego 3

17-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Chociszewskiego 5

18-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Chociszewskiego 6

18-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Chociszewskiego 8

21-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Dworcowa 10

24-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Szkolna 4

21-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

ul. Powst. Wielkop. 14

23-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Słowackiego 4

24-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Słowackiego 6

24-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Franciszkańska 3

22-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Poprzeczna 12

22-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Rycerska 18

22-05-2018

od 9.00 do 13.00;
od 16.00 do 20.00

ul. Wodna 30

22-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

ul. Al. 3 Maja 1a

23-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

ul. Wojska Polskiego 3

23-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

ul. Wojska Polskiego 21

23-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

ul. Parkowa 29, Unisław

18-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

ul. Parkowa 31, Unisław

18-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

ul. Parkowa 33, Unisław

18-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

os. Raszei 3

30-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

os. Raszei 4

30-05-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

os. Raszei 5

05-06-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

os. Raszei 6

05-06-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00

os. Raszei 7

04-06-2018

od 9.00 do 13.00
od 16.00 do 20.00 HARMONOGRAM PRAC PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ

Adres

Data kontroli

Godzina

os. Kopernika 1

15-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Kopernika 2

16-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Kopernika 3

17-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Kopernika 4

18-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Kopernika 5

22-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Kopernika 8

21-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Kopernika 9

23-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Kopernika 10

21-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Skłodowskiej 1

25-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Skłodowskiej 4

29-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Skłodowskiej 7

24-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Skłodowskiej 10

24-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Skłodowskiej 13

28-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Skłodowskiej 13a

28-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Skłodowskiej 15

28-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Polna 23

18-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Polna 27

18-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Polna 29

18-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Polna 31

19-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Polna 33

19-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Polna 35

19-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Polna 37

21-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Fiałka 1

16-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Fiałka 3

12-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Fiałka 5

12-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Chociszewskiego 3

15-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Chociszewskiego 5

15-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Chociszewskiego 6

14-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Chociszewskiego 8

14-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Dworcowa 10

20-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Szkolna 4

22-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Powst. Wielkop. 14

25-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Słowackiego 4

20-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Słowackiego 6

20-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Franciszkańska 3

22-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Poprzeczna 12

25-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Rycerska 18

25-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Wodna 30

25-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Al. 3 Maja 1a

21-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Wojska Polskiego 3

21-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Wojska Polskiego 21

21-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Parkowa 31, Unisław

26-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Parkowa 33, Unisław

26-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Raszei 3

30-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Raszei 4

30-05-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Raszei 5

11-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Raszei 6

11-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

os. Raszei 7

13-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Chełmińska 16, Kosowizna

28-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Chełmińska 18, Kosowizna

28-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

ul. Chełmińska 20, Kosowizna

28-06-2018

od 9.00 do 11.00
od 17.00 do 19.00

Prace wykonywane w zespołach garażowych
( ul. Młyńska, ul. Podgórna,ul. Polna, ul. Skłodowskiej,
ul. Słowackiego, os. Raszei, os. 750-lecia
oraz w kotłowniach będą podane
w terminie późniejszym.

Chełmno, 15.05.2018 rok

I N F O R M A C J A


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. została podpisana z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu umowa o prowadzenie rachunków bankowych.
Wpłaty gotówkowe na rachunek Spółdzielni dokonywane przez osoby posiadające rachunek w tym banku pozostają bezpłatne.
Wpłaty na rachunek Spółdzielni dokonywane w PKO Bank Polski S.A. są nadal zwolnione z opłaty prowizyjnej.
                                                                                                                                                 
                                                                                     Z A R Z Ą D

Chełmno, dnia 09.05.2018 r.