Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje nowa taryfa opłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. Na jej podstawie ulega zmianie cena za zimną wodę i odprowadzanie ścieków.
Nowa stawka wynosi 7,90 zł/m3.
ZARZĄD