Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

       Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie przy ul. Młyńskiej 7
                                  ogłasza
        I ustny przetarg nieograniczony
        na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
        przy ul. Dworcowej 10/34
w Chełmnie.

1. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny położony na II piętrze
o powierzchni użytkowej 48,41 m
2.
W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc.
Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica nr 34 o pow. 5,43 m
2..

2. Wartość rynkowa lokalu wynosi 120.815,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
10 % wartości rynkowej lokalu t
j.12.081,50 zł na rachunek bankowy Spółdzielni
PKO BP S.A. Chełmno numer: 77 1020 5040 0000 6802 0023 2835,
do dnia
29.03.2019 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w lokalu
mieszkalnego.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 02.04.2019 r.( wtorek ) o godz.10.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 7 w Chełmnie ( pawilon I piętro,
sala nr 16 ).

5. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni o ile osoba wygrywająca przetarg
uchyli się od zapłaty pozostałej kwoty w terminie 7- dni od dnia przetargu.

6. Kwota postąpienia licytacji wynosi 1.000,00 zł.

7. Przetarg wygrywa osoba, która zaproponuje najwyższą cenę za ustanowienie
odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/34 w Chełmnie.

8. Koszty zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu
mieszkalnego pokrywa nabywający.

9. Lokal można oglądać w dniu 27.03.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami:
677 04 20 lub 677 04 16.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

ZARZĄD
Andrzej Łaniec  Cecylia Wojciechowska