Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że z dniem 01 kwietnia 2022 r. ulegnie zmianie wymiar miesięcznej opłaty za najem miejsca postojowego na parkingu niestrzeżonym przy ul. Młyńskiej.

Nowa wysokość opłaty wynosić będzie:
 - 58,00 zł brutto dla członków
 - 70,00 zł brutto dla nieczłonków.