Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że nie zlecała żadnej firmie zewnętrznej wymianę stolarki okiennej lub drzwi wejściowych do mieszkań, bądź jej regulacji. Powoływanie się na stwierdzenie, że Spółdzielnia zleciła wykonanie tego typu prac w mieszkaniu jest nieprawdą.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w roku 2021 przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna wodomierzy.

Dotyczy to następujących budynków :
- ul. Chociszewskiego 3, 5

- os. M.C. Skłodowskiej 4, 7, 13a

- ul. Polna  23, 27, 29, 33, 35

- os. dr F. Raszei 3, 4, 5, 6

Szczegółowy  terminarz wymiany zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

W związku ze wzrostem zachorowań wywołanych epidemią COVID-19 i ogłoszeniem na terenie kraju ,,czerwonej strefy", Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że od dnia 26.10.2020 r. ograniczona zostanie bezpośrednia obsługa mieszkańców w biurze Spółdzielni.
Wszelkie pilne sprawy prosimy zgłaszać drogą e-mailową lub telefonicznie.

Wykaz telefonów oraz adres e-mail znajduje się na stronie www.smchelmno.pl w zakładce kontakty.

ZARZĄD

                                                                                       Chełmno, dnia 15.09.2020 r.

                         Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 7 w Chełmnie ogłasza wyniki głosowań w formie pisemnej Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni przeprowadzonego w dniach 07, 08, 09, 10 i 11 września 2020 r.

Przy ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna w dniu 14 września 2020 r. stwierdziła, że pieczęcie na spółdzielczych urnach wyborczych były nienaruszone, a po ich otwarciu i wyjęciu kart przystąpiła do zliczania głosów.

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI

Uchwała nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 667
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 12
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 27
Uchwała większością głosów została przyjęta.


Uchwała nr 2/2020
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 634
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 31
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 58
Uchwała większością głosów została przyjęta.


Uchwała nr 3/2020
Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 668
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 15
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 36
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała nr 4/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 665
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 14
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 40
Uchwała większością głosów została przyjęta.