Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Aktualności

Uchwała nr 19/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie: zmiany stawki opłaty na fundusz remontowy dla budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Parkowej 29 i 33
w Unisławiu.

 

Na podstawie § 59 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

W związku z poniesionymi nakładami finansowymi na wykonane prace remontowe w budynkach mieszkalnych przy ulicy Parkowej 29 i 33 w Unisławiu zmianie ulega stawka opłaty na fundusz remontowy do wysokości 1,90 zł/ m2 pow. uż. lokalu mieszkalnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2018 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.


Sekretarz Rady Nadzorczej     Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zdzisław Szok                    mgr Waldemar Piotrowski

Uchwała nr 18/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

w sprawie: zmiany stawki opłaty na fundusz remontowy dla budynku mieszkalnego na os. dr F. Raszei 3 w Chełmnie.

Na podstawie § 59 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

W związku z poniesionymi nakładami finansowymi na wykonane prace remontowe w budynku mieszkalnym na os. dr F. Raszei 3
w Chełmnie zmianie ulega stawka opłaty na fundusz remontowy do wysokości 2,00 zł/ m2 pow. uż. lokalu mieszkalnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2018 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.


Sekretarz Rady Nadzorczej        Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zdzisław Szok                              mgr Waldemar Piotrowski