Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie zawiadamia, że na wykonawcę zadania na dostawę i wymianę drzwi wewnętrznych klatek schodowych w budynkach                os. dr F. Raszei 3, 4 i 5  została przyjęta oferta firmy P.H.U. "OKNET-LUMIFIL"       p. Damian Zacharski, ul. Wodna 19, 86 - 200 Chełmno.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie zawiadamia, że na wykonawcę zadania zaprojektowania i budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW została przyjęta oferta firmy ,,Solar Breaker Sp. z o.o." za kwotę 168 230,79 zł brutto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że nie zlecała żadnej firmie zewnętrznej wymianę stolarki okiennej lub drzwi wejściowych do mieszkań, bądź jej regulacji. Powoływanie się na stwierdzenie, że Spółdzielnia zleciła wykonanie tego typu prac w mieszkaniu jest nieprawdą.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w roku 2021 przeprowadzona zostanie wymiana legalizacyjna wodomierzy.

Dotyczy to następujących budynków :
- ul. Chociszewskiego 3, 5

- os. M.C. Skłodowskiej 4, 7, 13a

- ul. Polna  23, 27, 29, 33, 35

- os. dr F. Raszei 3, 4, 5, 6

Szczegółowy  terminarz wymiany zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

                                                                                       Chełmno, dnia 15.09.2020 r.

                         Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2020


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 7 w Chełmnie ogłasza wyniki głosowań w formie pisemnej Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni przeprowadzonego w dniach 07, 08, 09, 10 i 11 września 2020 r.

Przy ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna w dniu 14 września 2020 r. stwierdziła, że pieczęcie na spółdzielczych urnach wyborczych były nienaruszone, a po ich otwarciu i wyjęciu kart przystąpiła do zliczania głosów.

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI

Uchwała nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 667
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 12
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 27
Uchwała większością głosów została przyjęta.


Uchwała nr 2/2020
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 634
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 31
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 58
Uchwała większością głosów została przyjęta.


Uchwała nr 3/2020
Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 668
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 15
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 36
Uchwała większością głosów została przyjęta.

Uchwała nr 4/2020 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 2019 rok.

- liczba głosów ZA uchwałą: 665
- liczba głosów PRZECIW uchwale: 14
- liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 40
Uchwała większością głosów została przyjęta.