Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

 

              Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej , wybranej przez

                Walne Zgromadzenie  na okres 2018 r. - 2021 r.

 

               PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ :

               1.   Waldemar Piotrowski             Przewodniczący Rady Nadzorczej

               2.  Michał Stachewicz                  Sekretarz Rady Nadzorczej

 

                                                            SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

               1. Andrzej Dąbrowski                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

               2. Elżbieta Domagalska               Członek Komisji Rewizyjnej

               3. Michał Stachewicz                   Członek Komisji Rewizyjnej

                                

                                    SKŁAD KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

             1. Zdzisław Szok         Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

             2. Jerzy Brzozowski     Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

             3. Mirosław Jaworski      Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

Skład Zarządu

Andrzej Łaniec - Prezes Zarządu

Cecylia Wojciechowska - Z-ca Prezesa Zarządu