Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

 

              Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej , wybranej przez

                Walne Zgromadzenie  na okres 2015 r. -2018 r.

 

               PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ :

               1.   Waldemar Piotrowski         Przewodniczący Rady Nadzorczej

               2.   Zdzisław Szok                   Sekretarz Rady Nadzorczej

 

                                                            SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

               1. Jarosław Świerczyński        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

               2. Andrzej Dąbrowski              Członek Komisji Rewizyjnej

               3. Zdzisław Szok                    Członek Komisji Rewizyjnej

                                

                                    SKŁAD KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

             1. Piotr Janowski         Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

             2. Henryk Kowalski     Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

             3. Władysław Plak      Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

Skład Zarządu

Andrzej Łaniec - Prezes Zarządu

Cecylia Wojciechowska - Z-ca Prezesa Zarządu