Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie
ul. Młyńska 7
ogłasza przetarg ofertowy na
wykonanie przeglądów budowlanych
w latach 2018 – 2019
nieruchomości budynkowych, garażowych oraz użytkowych.

Oferty z zaproponowaną ceną brutto należy składać w sekretariacie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach do dnia 06 lipca 2018 r. godz. 10.00
z dopiskiem ,,PRZEGLĄDY BUDOWLANE 2018-2019".

Kryterium oceny ofert - 100 % cena.

W ofercie należy osobno podać wartość wykonania przeglądów
w roku 2018 i 2019 w rozbiciu na przegląd roczny i 5-letni.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.15
Spółdzielnia nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wadium w kwocie 800,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni, a dowód wpłaty dołączyć do oferty.

Wygrywającemu przetarg kwota wadium zostanie zaliczona na poczet należytego wykonania umowy, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na podane numery kont, w następnym dniu roboczym po otwarciu ofert.
Wadium przepada jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Projekt umowy oraz wykaz obiektów podlegających przeglądowi dostępny na stronie www. smchelmno.pl

Wszelkie pytania w sprawie przetargu należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:
1. Umowa- druk


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie przy ul. Młyńskiej 7
ogłasza   II ustny przetarg nieograniczony
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
na os.
dr F. Raszei 7/11 w Chełmnie.

1. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny ( używany ) położony na III piętrze o powierzchni użytkowej 33,17 m2.
W skład lokalu wchodzą: pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc.
Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica nr 11 o pow. 4,11 m
2..

2. Wartość rynkowa lokalu wynosi 93.827,70 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
10 % wartości rynkowej lokalu tj.
9.382,77 zł na rachunek bankowy Spółdzielni
PKO BP S.A. Chełmno numer: 77 1020 5040 0000 6802 0023 2835,
do dnia 29.06.2018 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w lokalu
mieszkalnego.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. ( poniedziałek ) o godz. 10.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 7 w Chełmnie ( pawilon I piętro,
sala nr 16 ).

5. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni o ile osoba wygrywająca przetarg
uchyli się od zapłaty pozostałej kwoty w terminie 7- dni od dnia przetargu.

    6. Kwota postąpienia licytacji wynosi 1.000,00 zł.

7. Przetarg wygrywa osoba, która zaproponuje najwyższą cenę za
ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego na os. Raszei 7/11
w Chełmnie.

8. Koszty zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu
mieszkalnego pokrywa nabywający.

9. Lokal można oglądać w dniu 27.06.2018 r. w godzinach 12.00 – 15.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami:
677 04 20 lub 677 04 16.

10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

ZARZĄD