Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na podstawie Uchwały nr IX/32/2022 z dnia 16.03.2022 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, stwierdzono nieważność Uchwały nr XLVI/323/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16.02.2022 r. w części dotyczącej wejścia jej w życie.
Nowa, wyższa stawka za śmieci obowiązywać będzie od 01 kwietnia 2022 r.
W związku z tym Spółdzielnia dokona korekty rozliczeń za miesiąc marzec br. tj. według stawki 19,00 zł/osobę.