Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

I N F O R M A C J A


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. została podpisana z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu umowa o prowadzenie rachunków bankowych.
Wpłaty gotówkowe na rachunek Spółdzielni dokonywane przez osoby posiadające rachunek w tym banku pozostają bezpłatne.
Wpłaty na rachunek Spółdzielni dokonywane w PKO Bank Polski S.A. są nadal zwolnione z opłaty prowizyjnej.
                                                                                                                                                 
                                                                                     Z A R Z Ą D

Chełmno, dnia 09.05.2018 r.