Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chełmnie
ul. Młyńska 7,
86-200 Chełmno
tel. +48 56 677 04 10
fax. +48 56 677 04 12
sekretariat@smchelmno.pl

Sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Walne Zgromadzenie za rok:

1. 2020 <<POBIERZ>>

2. 2021 <<POBIERZ>>